Organisasi Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)

NAMA             JAWATAN
PN. JUNAIDAH BINTI KASSIM Pengerusi
PN. NORINAI BINTI ABAS Naib Pengerusi
PN. RUBAIYAH BINTI TUMPANG Setiausaha
PN. NORHALIZA BINTI ZAKARIA Bendahari